Ooma
پرسش (1400/04/31):

سونوی واژینال همین امروز

خانمای عزیز میتونید این سونو رو تفسیر کنید برای خواهرشوهرمه

سونوی واژینال همین امروز
چقدر کیست داره چه دردسری داره
چندسالشه
عزیزم سریعتر برن متخصص هم کیست دارن هم پولیپ
عزیزم هم کیست دارن هم پولیپ،سریع تر به متخصص مراجعه کنید
ممنون
سلام هم کیست دارند و هم پولیپ و هم فیبروم با متخصص مشورت کند تا دارو تجویز بشه

سوالات مشابه