Ooma
پرسش (1400/03/19):

کیا قبل ازدواج باشوهرشون دوست بودن

رفتاراشون چجوری بود با الان فرق داره یا نه؟؟؟ رابطه تون درچه حد بوده شیطونی ام کردین یا نه؟؟ زنگ و قرار پنهونی داشتین؟؟؟ پدر ومادر مچتونو گرفتن یا نه؟؟ کدوم قول و قرار ها شون و واقعا انجام دادن ؟؟😊😊😊😊😇 امشب یکم خاطره بازی کنیم

والا ما هم چند سال دوست بودیم اما خلاف سنگینمون بوس و. بغل بود اینم شوهرم اکثرا پیشونی مو میبوسید
تازه. من اون. موقع فک. میکردم چقدددد ادم گناه کاری ام. نگو. من پیش شماها فرشته محسوب میشدم😂😂😂😂
🤣🤣🤣مام تعطیله راحت باش
شوهرم رو گوز خیلی حساسه بدش میاد یه شب داشتم نازگل شیر نیدادم گوزم گرفت به نطرم یه زرت کوچولویه اما محاسباتم غلط از آب در اومد یه صدایییی داد وجدانن ترسیدم یهو شوهرم پرید از خواب گفت چی بود منم هول گفتم از تو کوچه بود اونم جلدی پریو تو کوچه ببینه صدا چیه
والا یه راه داشتیم اونم مسدود شد 7ماه دستمون مونده تو حنا🤣
تایر ماشین بود ترکید 😂
وای مرده بودم از خنده
منم دوست بودم
جون زینب خوبی گلم علیسام خوبه
فدات خوبه عشقم
سلامممم
بچه مثبتتون اومد🤣🤣🤣🤣
من تو دوران عقد با اینکه پرده داشتم سه بار ازمایش خون دادم
کلی م بی بی میزدم
چه میدونستم بچه دار شدن ب این اسونی هاهم نیس😑
😂😂😂😂
دلی یعنی اومدم عکس هنری بگیریم🤣🤣
دلی یعنی اومدم عکس هنری بگیریم🤣🤣
🤣🤣🤣🤣
وای دلی بخدا دوران دوستیم ومد جلو چشمم
منو بگو بعد عروسی به علاوه کاندوم قرصم میخوردم یه وقت باردار نشم 🤣🤣🤣بعدش که سه سال زور زدم فهمیدم دنیا چخبره
ی بار واسه سجاد ی فندک کادو گرفته بودم بعد دانشجو بودم.
از تو کیفم در اوردم که ببرم بهش بدم گذاشتم رو صندلی جلوم.
یکی از همکلاسی های پسرمون اومد برداشت و نمیداد بهم منم هی داشتم از دستش میکشیدم.ی دفه سجاد اومد تو کلاس .فک کرد من با اون پسره ریختم رو هم.
بعدش رفت
من ی جیغ سر اون پسره زدم و رفتم دنبال سجاد
چه قشنگه
اوه اوه🤣🤣🤣🤣
بعد سوارماشین شده بود و رفته بود.
خونشون نزدیک دانشگا بود پیاده رفتم رو ب رو خونشون نشستم‌
زنگ میزدم جواب نمیداد
وای بعدش چیشد
منم پیام دادم رو ب رو خونتونم نشون ب اون نشون که مامانت تو بالکن خوابیده.ب سرعت برق اومد.
بعد ک اومد خندید گف اشتبا نشستی خونه ما دوتا ساختمون پایین تره🤣🤣
اخی خب بلاخره جواب داد نگفتی کسی ببینه
ولی بهش گفتم اشتبا برداشت کرده بودی
ن بابا
چ تاپیکه جذابی
🤣🤣🤣🤣🤣
زینب من جاتوبودم شوهرم دیگه قیدمو میزد خیلی بد چشمه همیشه میگه اگه قبل من دوست پسر داشتی نمیگرفتمت
یه بار منو شوهرم رفتیم بازار تو اون شلوغی یه مرده خودشو زد بهم گرفت چنان زدش که من ترسیدم
خیلی بشدت غیرتیه
اقامن ازهمتون پاستوریره تروافتاب ومهتاب ندیده ترم..من ۷ماه نامزدبودم بعدعقدم دوهفته بعدش زنگ زدخونمون به ولای علی صداشونشناختم بعدکه گفت احمدم فهمیدم چه گوهی خوردم من نامزدبودم‌..خخخخ....ولی ماکلاوقتی همو میدیدیم فقط درحددست دادن بودکلافقط توجمع همومیدیدم...اقاشماهاهمتون دادید.....
وای وای وای اومدم فقط بخونم
جرررررررر خوردم بخدا
پاستوریره شونوکه دیدی من بودم
ولی من تادلتون بخوادبه دوست پسرم عشق دادم هوس نبودهاعشق بود...دوستهام میدونن کی رومیگممم😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
از ان نترس ک هایوهوی دارد از آن بترس ک سر ب تو دارد🤣😆😆🤣🤣😛
یعنی دادی بهش
خخخخ گفتم که من گذشته ننگینی دارم..ولی مهم الانه...من توبه کردم خواهرتوبه😆😆😆
نه بخدافقط درحدبغل وبوس بخداااا..دادن چیه ازکمربه پایین ممنوع بود
شوخی کردما یوقت ناراحت نشی
پس کمر ب بالا بود
نه باباناراحت چی گلم
ما از کمر به بالا ممنوع فقط تو کار پایین بودیم
اهوووم خخخخ🙈🙈🙈🙈
عجب ها🙊
یاخوداااااا
بچه هادرریم🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️
من خودم فقط تو کار کون بودم
آقا منم سنتی ازدواج کردم فقط یه هفته آشنایی بعدشم عقد کردیم
شماها چه قدر بلا بودین
چرا
ای غزل بد😂😂😂
😁😁😁
از دست من 😂😂😂
بخوامنم سنتی بودولی قبل شوهرم برادرشوهرخواهرمودوست داشتم ولی بنابه دلایلی بخم نرسیدیم بعدشم که بااحمدازدواج کردم تمااممم
منونزن مامان..این برنامه جرعت وحقیقته...اینجامن سفره دلموپهن نکنم کجاپهن کنم
ولی ما عاشق هم شدیم تو این دو سال و خورده ای نفس مون به نفس هم بنده
اره ازدست این زهراالان هممنونو شتک میکنه
زهراعکس پروفتون خودتونید
هیییییی روزگاااار
عشقم راحت باش شیطون اصلا اوما بدون تو معنایی نداره 😍
یگانه دیدی بازاین کسکشهامنویاداوووون انداختن😭😭😭
بچها دلم خواست🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵
آره عشقم
الهی فدات بشم خواهر داریدشرپنده میکنیدمن ازپروفتون خجالت زده امم
من انداختم ؟؟😪😪😪
به پای هم پیرشیدالهی
ای بدجنس 😂😂😂😂
اهووووم😋😋😋😋😉😉😉
فدات شم عزیزم انشالله شماهم همیشه در کنار هم خوب و خوش باشید عزیزم 😘 😘
دلت کتک خواست یادادن
بیخیال بیا بچتیم
دادن 🙈
دادن همراه با کتک
اوکی بچتیم...دلی مگه من بهت نگفتم اون استیکرقلب شکسته روبرداربااون استیکرغمگین....
کتکوپن بزنم بهتتت
م
اری گفتی اما دوباره لازم شد بزارمش
احمدهنوزنیومده بچه هابه نظرتون سروگوشش میجنبه
دادنو تو بده
اصلانم لازم‌نیست بردار
نه بابا شکاک شدی ها
باکیرنداشتم
وووی تپلی من خیلی خوبههههه
خخخخ اره امشب رام بنداز حمید نیسته
رفته واسه غزلی کلوچه بخره
کلوچه دلم خواست
نچ نچ نچ🙈🙈🙈🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️
قدرشو بدون غزل ماهه
اره غزللللل این دلی فقط دل تو رو آتیش زد😭😭
واااتوهرچی بگیم دلت میخوادهاچ خبره
خخخ
بخوااااابینااااااااا
یگانه بیابغلممم😭😭😭😭
من ☹☹☹☹☹☹☹
شکم گنده امدبازمگه نگفتم نزاییده نیابچه بغل بیاااا کویوی گوزو
برو بخواب
غزل صبح یه خوابی دیدم
کوفت بهش فکر نکن خیانت حساب میشه احمد بیچاره رفته واسه دل تو کلوچه بخره تو هم اینجا میام میزنمت ها
سرجوت توهم نشومادرشوهرم‌منم خوبم دلی کدوم زنی تحمل داره شوهرش تواین شهرباشه وساعت دوازده بیادبیانهارم نمیادخونه ...تحمل اصلی رومن میکنممم
خودمونیم ازاین هات هایی😂😂
عه من الان اومدم تو تاپیک پیاهای اولتون نیس از خاطره ها جا موندم😩😩☹
عمراتعبیرش کنم واست بروبزابعد
جدی نگیر عزیزم خاستیم جو عوض بشه😁
نه بابافکرچی...
خواب دیدم یه دختر زاییدم روبروم نشسته تقریبا نزدیکای دوسالشه شیرش دادم بزرگ شده..بعد میگم بیا نمیاد پیشم ی زنی بود پیش اون بود
بکن بکن😂
دلت غش نره واسه پیامهاشون همشون چسی میان
من خیلی لامصبم هاتم
غزل چوسی نیا خوابمو بگو
اوف چه خاطره هایی بودا
جووون فدات که به حرفم گوش کردی اسمتوعوض کردی
همه هم ی دوردادن😂😂
تعبیرخاصی نداره سمی توفکربچتی دوست داری زودتربیادبغلت دخترم دیدی بچت پسره
یه دور چیه بابا تا اینجا صد دور دادیم
عشقمی که 💋💋💋💋
😋😋
اجرت با امام حسین😂
😂😂😂
😁😁😁😘😘
من اعتراف میکنم هاتم خیلی
یکی اینوبگیره حمیدامشب نیست الانه که هممونوبکنه
تو دوستی صد دو دادی😶😂😂
اووف شوهرش نیس😟
حالا دیشب دادم ها اونم چه دادنی که تا یه هفته ارضا شدم
دوباره بیاین خاطراتتونو تعریف کنین من عقب موندم🤨😒
فک میکردم کسی بمن نرسه تو هاتی تو ازمن بدترتویی
میرم به اوما میگم این چه وضعشه یه جا چت زیاد میشه پیاما میره😂
اره خیلی من خودمم در عذابم دیگه شورشو درآوردم
برو بگو
من تو دوستی نه ولی تو نامزدی اینقدر دادم ک 😂😂
از جلو عقب یا دوگانه
از هر جا حال گردیم 😂
مث خودمی پس
اره من خیلی دوزم بالاس
گاهی وقتا کلافه میشم
منم
میگم ی چیز بخورم بیا پایین
اگه پیدا کردی بهم بگو
خخخخخ
من هلاکم
شوهرم میگه تو دیگه کی هستی
یعنی چپ و راستم بزنم اعتراض نمیکنم
اگه منو نمیکنید سلام 😅
خخخخ
کافور بخورید🤣🤣
من حس تجاوزبهم دست داد
اره الان باردارم بخدا بدتر شدم
همون دیگه گفتم یه وقت شوهرا توجه نکردن میریزن رو ما
😋😋😂😂
دختره نی نی؟
بچه ها شما باردارید شهوتی تر نشدید ؟؟؟
اووووف
تادلت بخاد
من شدم از ی طرف میگن رابطه رو کمتر کنید
به نام خدا از قبلم بودم الان که دیگه نمیتونم بدم داغونم
از ی طرف من کلم داغ تر شده
پس طبیعیه ؟
مثله اینکه یا خیلی میخوای یا کلا بدت میاد
ن والا خیلی میخام اصلا بدم نمیاد 😂 نمیدونم چرا
بعضیا که از بوی شوهرشونم بدشون میاد چه برسه به سکی
سکس
والا منم آرزو به دلم مونده یه بار شوهرم بیاد سمتم من خودمو لوس کنم بگم امشب خسته ام😂
خخخخخخ
کپ من
تا میاد ذوق میکنم سریع میدم
من تا حالا ردش نکردم
منم
😂😂😂😂😂
وای چرا
بعدش میگم ایندفه ناز میکنم
😂😂😂😂
دیگه میترسه بهم میگه تو داغونی
قبلاً می‌گفت حشری
الان دیگه حشره صدام می‌کنه🤣🤣
شوهرم میگه من راضی ام اینطوری هستی از خدامه خخخ
منم اما نمیشه🤣🤣🤣
تازه از هر ۱۰ بار سکس ۷ بارشو من میرم
تازه بعضی وقتام میگه امشب دیگه نه😂😂
دهنتو کپ من 😂😂😂😂
خخخخ
الان که حامله ایم نفس میکشن
ی نمونه امشب گیر دادم بهش بیچاره ۶ باید بره کار گفت بخدااا خابم میاد
سیخ کرد خابش برد 😂😂😂
🤣🤣🤣🤣لعنتی تو حامله ای آروم باش
من بهش میگم اگه جامون برعکس بود من هرشب تا صبح می‌کردمت 😂
والا یه وقت دیدی نصفه شب خوابم بود کرده بودمش🤪
خخخخ
دلی یک سوال دارم
اره من پسر بودم از اونایی میشدم ک رحم نمیکردم
اگه ناراحت نمیشی
راحت باش بپرس😁
کجا رفت پس؟
من پروفایلمو عوض کردم
خیلی وقت بود میخاستم عوض کنم 😁
خاستم بدونم چرا با خونوادش رابطه نداره؟
آره بابا حیفه عمر آدم الکی بره😁😁😁
اخه خیلــی سخته
لابد سر دادن ب شوهرش مچشو گرفتن
خخخخ
مردم از فضولی
دیوونه
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
بیچاره دوس دختر سابقش چ دلی شکسته ازش
دیگه حداقل به هم که میمالیدین😅🤣🤣 نگو که اینم نبوده🤪🤪
دقیقا منم🤦😬