Ooma
پرسش (1399/10/05):

یعنی داره بهم خیانت میکنه؟

شوهرم خیلی باهام خوب بوده..هیچوقت بهم حرف بدی نمیزده حتی وقتی عصبی بود..هفته پیش رفتم ک برم خونه مامانم ۱ ساعت راهه تا اونجا..شوهرم منو گذاشت و برگشت بره سرکار چون مغازه داره گف فرداشبش شب یلدا میاد خونه مامانم..اومد اما خیلی فرق کرده بود عطر زده بود لباسای خوب پوشیده بود، قبلا هرکاری میکردم نمیپوشید اون لباسارو..اولش ک اومد تو خونه ی لحظه جا خوردم اما بعدش مامانم ک فهمیده بود خندید و گف به به برا خانمش تیپ زده دامادمو و ..دیگه گذشت تا امروز..صب اتفاقی رفتم تو گوشیش دیدم همون روز ۱ شنبه تو گوگل سرچایی مثله ساک زدن بیرون از خونه یا فلان کار بیرون از خونه کرده بود...از صفحه سرچاش اسکرین گرفتم و هیچی نگفتم بعد ک رف سرگوشیش گف اونا برا قبلا بوده منم ی لبخند زدم گفتم یکشنبه چخبر بوده که اونارو سرچ کرده بودی و تیپ زده بودی..خندید گف بی ادب منم رفتم دسشویی...داداشم خونمونه شوهرم گف مهران خواهرت بهم تهمت بدی زده منم نمیبخشمش ..منم هیچی نمیگفتم...تهش انقد گف ک منم با خنده مث خودش سربسته گفتم که تیپ میزنی چیزای بدم سرچ میزنی..داداشم هیچی نگف فقط میخندید..شوهرم رف سرکار یهو دیدم چنان حرفای زشتی برام پیامک کرده ک شاخم درومده که ببشخصیت ابرو منو بردی و...اصلا باورم نمیشه که اونه اینارو داره میفرسته...اصلا ی جوری عوض شده رفتاراش...هر کاری میکنم ک چند وقته نزدیکی داشته باشیم نمیاد میگه نه..من بدبین و شکاک نیستم اما شوهرم عوض شده..میترسم..

دقیقا شوهر من هم خیلی میترسید یه چند بار خودمو لوس کردم و لباسهای خاص پوشیدم و ... دیگه ما راهش رو بلدیم بنده خدا اختیار از کفش بیرون شد 🤪
حالا دیگه ول کن نیست 😂😂
اول اینه چرا قسمت سرچشو دیدی
خب مرده شاید سرچ کنه
ولی پیام هاش خب شوهر منم گاهی بد صحبت میکنه
منم میبندمش فحش😐دوتا اون میگ ۲۷تا من
باز اون ۴۱تا میگ من ۷۰تا
همه همینن
اره عزیزم مردا خیلی میترسن دلشونم خیلی بخواد کاری نمیکنن هزار راه هست برای ارضای مرد
اره
اخه خیلی وقت بود رابطه نداشتیم دلمم سوختش
از راه دیگ وارد عمل شدم
جنوب میشن مردا
گناهه😑
😂😂😂😂😂
مثلا خیانت کنه میخوای طلاق بگیری؟؟؟؟؟؟؟اینو ب من بگو
اره ما هم دختول نداریم ولیراه های دیگه رو انتخاب کردم براش
حتما مشاوره بگیر دختر نکن اینکارو به فکر بچت باش
اره دیگ😑من‌جفتم‌پایینه دخول ممنوعم
ب شوهرت نزدیک شو
گاهی مشاورا هم چرت مبگن
ولی خوبه اشناته اگ درستش کنه
من یبار رفتم مشاوره گفنم شوهرم گل میکشه گفت طلاق بگیر😐بیشرف
بله
شام چی داری بیام پیشت😂یکمی بهم برس
همشهری چ فایده ای داری پس😂👋
نبابا این خیلی کارش درسته، من راضی بودم
شوهر منو ادم کرد😂
زی زی حتما هم نیازی نیست بخوای بهش بگی بیا نزدیکی داشته باشیم شب خودت لباس خواب خوشگل بپوش نوازشش کن راهی پیدا کن که ترسش بریزه
فروردین سقط کردم مجبورم کرد
خداروشکر
اخرش رفتم ب بابام گفتم😐گفت باخودش صحیت کن اینو بگو اونو بگو اینطوری رفتار کن
خیلیم جواب داد
اتفاقا شوهرم نیست امشب سرکاره بیا بالاسر حالا یه نون پنیر باهم میخوریم 😆😆😆
عقد بودی؟
بعد دیگ دوس نداشتم نزدیکش شم ولی این مشاور خیلی کمکم کرد الان خوبیم من حال روحیم بهتره
اره
ایش خسیس😂😂😂😂ناخاستمی
😂😂😂چی درست کنم هرچی بگی درست میکنم
چه بارونی میزنه فاطمه
خداروشکر
ولش کن
منم عقد بودم شوهرم گفت سقط
من تومطب پشیمون شدم
دکتر گفتاصلا قلبش تشکیل نشده
هنوز منتش میکنم
هنوز اسم سقط میاد یادش میاد گریش میگیره
اره خدا خیرش بده
منم خیلی وقتا ساعت ها براش گریه کردم
ن باباشوخی کردم😂الان نمیزارن من جم‌بخورم
میگم با اژانس میام بابام لج‌کرد میام دنبالت😬
مدیونی فک کنی بخاطر‌بچم‌میاد
فقط بخاطر من😂😂😂
اره🤦‍♀️
😂😂😂😂😂
دارم نیم دونه پاک میکنم عزا گرفته منو
بچمم معدمو داره لگد میزنه 😂😂😂
بچه ها من برم امیدوارم سلامت باشید💓
فقط گریه کردی؟😂😂😂من مشت مشت قرص اعصاب میخوردم
بستری شدم
شبا جیغ میزدم میپریدم
ب خودکشی فکر میکردم
ی قرص میخوردم ۵روز میخوابیدم😑اخه ب هیچکسم نگفته بودم تنهایی رفتیم کورتاژ شدم🤦‍♀️هیجکس نمیدونست
همه فک میکردن مشگل داریم ک من افسرده شدم
همچنین ممنون
چرا
نذری داری؟
همچنین💕
نه بابا مادرشوهرم فرستاده بود توش پر سنگه ریزه به زور نشستم که سرگرم یاشم
منم هیچکس نمیدونست....
خودم تنهایی قرص خوردم
اوف رواعصاب😑متنفرم از پاک گردن برنج
منم
من با قرص باز نشد دهنه رحمم😐
اگه دهانه رحمت سفتو محکم باشه سز میشی
ی مدت مادرشوهرم برنج داده بود
توش اشغال بود
سنگ و سبوس و اینا
وای خدا
اصلا برنج‌نمیپختم😂شوهرمم‌نمیخوردش میگقت سیاهه
اب نارنج میزدم باز سیاهبود
اخرش دیگ بزور یواشکی قاطی میکردم تا کم شد بقیشم دادم ب فقیر
گفتم منو نفرین نکن خرابی داره
باز دلم نیومد ی نایلون فریزر برنج امساله دادم
انقد خوشحال شد
۱۰کیلو برنج بود😂
اخی نه این تمیزه که فقط یکم توش سنگ ریزه داره مادرشوهرم خودش خیلی مریضه اینم شوهرم رفته بود اونجا یهویی بهش داده بود اورد وگرنه تمیز میکرد میفرستاد 😄
چمیدونم😂تهش باید ب فاک برم ک باز شه دیگ

دوستم بدبخت رفت بیمارستان حکمت
۱روز درد گشید با کیسه اب پاره
دیدن سرویکسش هنوز ۴۰
سز کردن
حالا بماند عفونت کردو اینا🤦‍♀️
فاطمه اهل کجایی؟؟
حکمت هم باید درد بکشی بعد سزارینت کنن؟
ساری
خوشبحالتون واقعا 😞
من اخرش میمیرم ازغم شمال زندگی کردن
پدرشوهرم دشت داره
داد نصفه کاری😐بارو بیشرف اینطوری برنج داد
ماهم برنجی ک مادرم سر جهازم داد تمومشد😑دیگ اینا دادن
ولی امسال شوهرم ب پدرش گفت برو برین دهنش این چه برنجیه
اگ امسالم اینطوری داد نگیر ازش زمینو بگیر
ک خداروشکر برنج امسال عالیه
باورتون نمیشه بزرگترین ارزومه بخدا
چرا خب کاری نداره تفریحی بیا شمال
من؟جزایر مدیترانه ساری😂
همجا😂پیش قلی پور نوبت دارم ازش میپرسم براسز اگ قبول کرد بهت میگم
تومگ‌کجایی
بخدا دلم ضعف میره برا سرسبزیش برادریا
این خرابشده انقد خشکه حالم بهم میخوره دیگه
الان همه فک میکنن‌ما شمالیا یسره دریاییم😂
وای من و شوهرم آرزومونه شمال زندگی کنیم
بابا یکی دیگه رو زمین کار میکنه همینه مال مادرشوهرم اینا خب پدرشوهر که ندارم برادر شوهرم کار میکنه رو زمین برنجاشون عالیه طارم درجه ۱
سرخس لب مرز ترکمن
بیاید شمال خب
اوهوم😍اون یارو نمیدونم‌چیشد پارسال برنج سیاه میشد
اووو اونجایین
خونه اونجا چنده🤔
نمیدونم کجاس😑
از ۴۰۰ میلیون شروع میشه تا میلیاردی
اره لعنت به اینجا هزاربااار
گرون😐ولی ن در حد تهران
مثلا ی ۸۰متری نوساز ۷۰۰تومن
دیگه قسمت این بوده
خراسان رضوی عزیزم
مشهد؟اونجا ک خوبه
ولی ب من نمیسازه😂اینو بگم نگین دلت خوشه
به شوهرم گفتم اخرش من میرم توهم اومدی که چه بهتر نیومدی من میرم
والا شمالم بدی خودشو داره
خب بیاین
خونتونو بفروشین اگ دارین بیاین‌اینجا بخرین
کار شوهرت چیه
مشهد خوبه ماشهرستانیم اینجاهم که انگار هزارساله خشکسالی اومده
کجاش
کشاورزی و...
عزیزم خانما تو دوران بارداری بخاطر تغییر هورمونا اخلاقشون تغیییر میکنه رنجور حساس و شکاک هم میشن.برداشتشون از موضوعاتم فرق میکنه بعضی مردام سر همین رفتار خانماشون دیه اعصابشون نمیکشه و خشن ترم میشن هم نداشتن رابطه و وراد شدن یه بچه هم روی اونام تاثیر میذاره...نمیشه بخاطر اینکه چند وقته بخودت نرسیدی سریع بگی دلش زده شده که
خب اینجا خوبه براتون😬
گفتم دیگه شهرستان سرخس
اینجا هم که پر زمین کشاورزی
🤦‍♀️آی ام الزایمیری😬
چمیدونم والا .میگم بیا کل زندگی رو بفروشیم بریم شمال خونه بخریم بعدش اینهمه کار بروتویه شرکتی جایی قطعی کارکه نیس اخه
خخخ دورازجون
ولی اینو بدون اینجا باشی اینحوری نیس هی بتونی یری دریا و اینا😂ماها سالی یبار میریم
خواهرم خونش با دریا ۵مینم فاصله نیس
ساری یبار میرن
جنگل ک فبها
انشالله هرچی که به صلاحتونه همون بشه
اول کار پیدا کنه بعد بیاین
اواره نشین
من اخرین بار سال ۹۷ رفتم دریا
نه اصلا بجز دریا این چیزا کلا ادم افسرده نمیشه اونجا بنظرم
منم ساریو خیلی دوس دارم جاهای دیدنی زیاد داره
چقد بی ذوقین بخدا اگه من جای شما بودم
من ۹۶ ابتنی
۹۷کنار دریا کباب خوردیم😂😂😂۹۸ الاچیق گرقتیم لب دریا ولی شب بود اصلا ن صدای دریا میومد ن هیچی😂پشه هم مارو صاف کرد
قکر میکنی عادی شده دیگ
مرسی عزیزم ایشالله نمیرم وبه ارزوم برسم
سخت در اشتباهی😑بیای هم ی مدت برات جذابه
😂😂😂
انشالله زود ب ارزوت برسی
چیزیو ک براش تلاش کنی جذب میشه😍
فعلاکه میگه تابابام زندست من نمیرم جایی😕😕
اینقدربافکرای بیخودی خودتونواذیت نکنید.خودتون داغون میشیدوروزبه روزنسبت به اون مردسرد وسردتر
شایدواقعاچیزی نباشه
😑من ب شوهدم میگم بیا بریم انزلی زندگی کنیم‌منطقه ازاده میگ تاخانواده ها هستن همینجاییم یعدش میریم
گفتم زز نزن خواهرامون ک جوونن
میگ باشن😂گفتم گمشو بابا
دیوونه😂😂😂
ماهی یبارم سر نمیزنه گوز میخوره فقط😂
😂😂😂😂
😂😂😂😂😂
چقدر دوسش داری😳😯
میگم شماهابلدین حلوای خوشمزه درست کنین بهم یادبدین برانذری میخوام.اگه اره بیاین تایپیکم ممنون میشم
زیاد😬کسی جز من چیزی بش بگه جرش میدم😬
من یه مدل بلد بودم حلوای ارد نخود چی خیلی هم خوشمزه بود
بگیر بخواب بابا😂قبلا خیلی میپختم چ حوصله ای داشتم
😆😆😆😆
انقد دوسش دارم ک گفتم اشپزیتو کامل یاد بگیر
چون بعد زایمانمم روند زندگیمون همینه
یا بچه یا عدا
گفت بچه باتو عدا با من😂
ازت میترسه بخدا 😂😂😂😂
اگه یادته به منم بگو .میخوام برابابام حلوا درست کنم چندتاخونه بدم .اینروزا دلم خیلی براش تنگ شده اصلا حالم یجوریه
ن حالا بچها جدی بگین تنبل بازی درمیارین یا من فقط اینجوریم😕
😂😂😂😂دیشب عکسشو دادم میگفتن چقد مظلومه
گفتم ارواح عمش😂😂😂
یه سگ سیاستی هست ک😂😂😂فقط الان‌منو کاد نداره😂😂😂وگرنه خدا بداد برسه😂
من استراحتم
ولی خیلی گشاد شدم
خیلی کم حس کار کردنم میاد😑
من شوهرم فقط گوشت دوست داره.. ب غیراز گوشت هیچی نمیخوره منم ک حالی ندارم دگ هرروز.. میفرستمش پیش مامانش😁
یادش دادم لباساشم خودش میشوره کلا من راحت شدم این 9ماه😁😲
ولی مطمئنم تو بچه داری کمک نمیکنه😭
😂😂😂منم بقیه غذا میفرستن
از بو بدم میاد
هربویی😑
منم خیلی تنبل شدم اصلا دست خودم نیست ولی خب غذارو دررست میکنم مجبوری
عاددیه😂از اول اینجوری بار بیارش ک کمک کنه
دوسته شوهرم
تا ابو گرم میکنه ک زنش کون میشوره خسته نشه😐
شیر یچه رو اماده میکنه میاره
زنش ۲۰سالشه😐از اول اینطوری عادتش داد
من زنداداشم انقدر سیاست داره جوری بچه رو ب داداشم وابسته کرده .. اگ بچه داداشم حتماا باید برا هرکاری باباش باشه..
مگه مرد وفادارم داریم😄
😂😂
فاطمه چند سالته
نی نیت چیه؟؟؟
نه بابا زی زی جون منم دوتا بارداری وسقط وحشتناک داشتم یکی توپنج ماه که من دقیقا ۴ماهش حال بد ویار وهمش زیر سرم نمیشه از این فکرا کرد بابا
شمارشو میدی مهسا جون؟
دختر
دقیقا مثل زنداداش من تمام کارای بچرو داداشم میکرد ای ای یادم میادا
یکی این شماره رو بهم بده😭😭😭😭😭😭😭😭😭
نداریم ک
بنظر من شوهرت میترسه باهات رابطه داشته باشه که نکنه برات بد باشه، و احتمالا خود ارضایی میکنع، ولی خیانت نیس خیالت راحت
زی زی تو که قبلا هم خیانت دیده بودی
دمش گرم، همه چیز که نباید به گردن مادر باشه
واااا🙄🙄🙄😑
ب نظرم زیادی حساس شدی
😳😳😳یا امام هفتم..من؟
شاید شوخی کرده باهات 😊
نمیدونم از چیه اما شوهر منم از وقتی حامله شدم اخلاقش عوض شده و تو اینستا عکس لخت زنان و عکس و فیلم سکسی و تو گوگل هم همینطور سرچ میکنه منم حالم بده اما صبر میکنم
مردن دیگه نگاه میکنن دستشون که بهشون نمیرسه درسته به ادم حس بدی میده ولی خب ماها بارداریم فعلا شوهرامونو درک کنیم تا بعد زایمان
اره حق با توعه اما خب آدم میترسه یجورایی اما من تا حدودی بیخیال شدم
نترس عزیزم به دلت هم بد راه نده بد تر از ماها شوهرامون انگار حامله شدن
اونقدر نگاه کنن تو تنهاییشون لذت ببرن اخرش مال ما هستن پدر بچمون هستن هیج جا نمیرن😄
عزیزم زیاد حساس نشو،یه کم سیاست داشته باش و خودت رو نگه دار
اگه هر چیزی هم تو گوشیش ببینی فوری نرو بهش نگو،اینجوری بدتر میشه دیگه ترس و احترام و حرمت همش از بین میره،چون کافیه یکی دو بار دعوا کنی براش عادی میشه
هرچیز بدی هم دیدی هیچ وقت هیچ وقت از ارزش شوهرت پیش هیچ کس کم نکن،حتی اگه عزیزان خودت باشه
هر مدرکی که داشتی جمع کن تو روز خاص خودش بگو نه یهوی همه چی رو بگی
هر مردی چیزای بد سرچ میکنه اینو مطمئن باش شاید قبلا هم از این کارا کرده شما متوجه نشدی،الان بخاطر شرایطت حساس شدی
بچه‌ها هستین یه سوال اینجا بپرسم ازتون؟
بپرس عزیز
نگاه عزیزم بقیه هی من میتر سونن میگن باید هرروز بری حموم تمیز کنی شاید زود تر بشی..
من میخاستم اخر دی کلا تمیز کنم چون خیلی برام سخته شکمم خیلی بزرگ شده
شماچکار میکنین
به خودت استرس نده انشالله که زایمانت به موقع والا من الان هفتم از شما کمتره به زور خودمو تمیز میکنم شما که جای خود همون اخر دی خودتو تمیز کن
خب اخه من انقدر دیگ برام سخت شده ک میخام بلند شم خیلی مثانم درد میگیره ..
نکنه زودتر بشه یه چیزی بشع
اره خیلی سخته منکه همینجوری خودمو تمیز میکنم هفته ای یه بار اینا
منم برا زایمانم میخوام برم ایپلاسیون فقط میمونه اونجا که باید به زور بزنم
منم اینجوریم مخصوصا که سیاتیک بارداری هم گرفتم دیگه دارم میمیرم
به همسراتون بگید کمکتون کنن
من خجالتم.میشه وای
منم همینطور
منم 😂😂😂😂خودم کور میشم میزنم از اینه کمک بگیر
من ۳۷ هفته رفتم اپیلاسیون
درد نداشت؟
هرجور حساب کنیم نمیشه 😐😐
ن اصلا
بعدش تا دوهفته بعد زایمانمم راحت بودم
من فقط نصف پاهام و کل دستام و زیر بغلم میخوام برم
با همون پشم بریم برای زایمان 😂😂😂😂بگیم نتونستیم
من دست و پاهامو شوهرم گذاشت
من همیشه خودم برای خودمو اپی میکنم ولی تاحالا اون قسمتو ننداختم
بقیشو رفتم سالن
اره این میشه🤣🤣
😂😂
بهش گفتم ی وقتی بگو ک هیچ کسی نباشه
شوهر من میترسه اونروز خودم داشتم دستمو میکردم بلند شد رفت گفت من طاقت ندارم و همشم میگفت نکن بزار بمونه چیزی نیست فقط درد نکش
الاهی
اره منم با خواهرشوهرم همو ایپلاسیون میکنیم
فقط اونجامو یبار رفتم سالن که مردم و زنده شدم خیلی درد داشت
سوسولن دیگه 😂😂😂
منم میگفتم بیار برا زیربغل تو هم بندازم فرار کرد😂😂😂
منم خواستم برای شوهرمو بندازم کلی درد کشید نزاشت
زنداداش منم کارش همینه ولی من همیشه خودم کارامو انجام میدم
بچها من اینروزها خیلی خستم همش میخوام بخوابم
بخواب استراحت کن نی نی اومد بیدار باشهه
نمیتونمم بخوابم همه جام خواب میره و گز گز میکنه دست و پامم میگیره سیاتیک بارداری خیلی سخته
بالاخره منو ترسوندن رفتم حموم تمیز کردم.. 😂 حالا پهلوم داره کنده میشه
الاهی تونستی تمیز کنی 😅
انشالله بهتر میشی
ب زور😭😲😨
چه زود
از الان تمیز کردی دوباره که در میاد
خسته نباشی پهلوون🙃
جدا کار سختیه من از الان عزا گرفتم
الاهی
ترسیدم😢😥
نی نیت چند کیلوهست؟
سی و یک هفته و سه روز ۱۷۰۰بود و
۱۳روز از وقت خودم کمه

سوالات مشابه