Ooma
پرسش (1399/09/01):

علت جوش زدن روی باسن چیه؟

بچه ها
معذرت میخوام
من چتدروزه چندتا جوش روی باسنم زدم.
نمیدونم واسه چی
کسی هس اینطور شده باشه؟؟

مامانم میگف یا لباس زیرت پرعرق بوده یا جایی ک تمیزنبوده نشستی
منم باسنم از وقتی باردار شدم جوشای ریز دراومده و دون دونه😣
من از اول بارداریم باسنم هم سیاه شده ب شدت هم جوش زده فراوان
منم😢
من ب بعضی نوار بهداشتیا حساسیت دارم جکش میزنه باسنم

سوالات مشابه