Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1399/08/04):

تنها حمام بردن نی نی

سلام‌مامانای گل کسی بوده که نی نیشو تنهایی برده حموم؟؟؟ من حمومش کردم چن بار
امروز همسرم دیر کرده میخوام‌تنهایی ببرمش به نظدتون میتونم تنهایی؟؟؟
و اینکه چرا بعد اذان مغرب نمیشو بچه رو حموم کرد
میگن خوب نیس این برا من سوال شده جواب قانع کننده نگرفتم تا الان

اره میتونی یه لباس بزار روپات که سرنخوره
ب۰ه ممکنه سرما بخوره تنها بزار شوهرت بیاد بعد ببرش
والا من که شوهرم شبا میومد باهم میبردیم حموم اینا چ حرف و خرافاته... مگه پاکیزگی اصل دین نیست؟؟؟
منم همین مشکلو دارم😑هنوز نبردمش نمیدونم الان ک شبه ببرم یا نه
میگن معمولا بچه روشب حموم نبرین واسه اینه که خدای نکرده بچه سرما میخوره و بدتش دیرتر به روز خشک میشه واسه همین که معمولا شبها حموم نکنید
اگه مواظب باشی هیچی نمیشه من اولین بار خواهر شوهرم بچه هام روحموم کرد ولی بعدش خودم تنهایی بردم شوهرم حتی کمکم نبود
تازه بچه های من زود به دنیا اومدن ریز بودن
عزیزم میتونی وان بزاری تو اتاق حمومش کنی کناربخاری
اگه توحمومم میشوریش خودت با لباس برو
سلام من حموم ده روزگیش رو خودم تنها بردم تا الانم دیگ خودم تنها میبرمش شبم میبرم ک راحت بخوابه
من اینقدر بهم گفتن نبر کسیم نداشتم 10 روزگی میبردم. رو شویی پاهاشو میشستم
از بعد چهل روزم. میبردم. تو. حموم خودم. تنها حمومش میدادم
شبم. میبرم
دامن پات کن بدون.شورت داننتو بزن بالا تو لباست بشین رو زمین
یه تشتم. اب کن آب ولرم با یه کاسه کوچولوکه بریزی رو سرش
بشین رو زمین چهار زانو بعدم. بچه رو بزار رو. پات بدنشو بشور پشتشم مثله اروغش بگیری رو پات بشورش راحت بلندشو بچه رو. بگیر یه. طرفت دامنت در بیار حوله بده دور بچه بیا بیرون
من اینجور میکردم
من با اینکه بچه اولم هست
از اول تنهایی شستم
یه تشت گرفتم روش توری وصل کردم
بچه رو میزارم خوابونده روش میشورم
الانم. بزرگتر شده باهم. میریم. حموم یزارمش تو کریرش تشت آب. میکنم حموم. میکنم بچمم رو حموم. میکنم دوباره میزارم. تو. کریر حوله میپوشم از تو کریر برمیدارم حوله میدم دورش میایم. بیرون. باهم
خیلی راحته
بچه اذیت نمیشه
منم تنهام مادرم یه هفته پیشم. بود با پاهاش یادم داد ولی میترسم از دستم لیز بخوره اونجوری خیلی بلد نیستم ولی تو. حموم. راحت راحتم
تازه زمستون شب ببری حمام خوبه. اتاق و حمام گرمه خیلی خوبه.من از این ببعد میخوام شب ببرمش حمام شاید بهتر بخوابه
سلام اتفاقا منم شبا حمومش میکنم بعدشم خیلی راحت میخابه
پس چرا بخاطر خرافات نمیذارن شب ببرمش حموم این دیگه چه مسخره ایه
نمیدونم میگن جن زده میشه فلان یعنی چی شاید واقعا روزا گرفتار باشیم و نتونیم‌بریم حموم‌ دلیل نمیشه که شب هم‌نریم
باید دکتر بردنیش پیش همسرم از دکتر بپرسم

سوالات مشابه