Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1399/06/17):

بهترین زمان برای عکس اتلیه ای نوزاد

سلاام بچه هاا بهترین زمان برای انداختن عکس اتلیه ای واسه نوزاد چند روزگیه ؟؟

هفته اول تا ده روزگی
۶ تا ۱۲ روزگی اگه خودت توانش رو داشته باشی
ده تا ۲۰ روزگی هم شنیدم خوبه, اخه تا ده روزگی من جوونی ندارم 🙈
من دیدم اتلیها میگن تا ۲۰روز موقع خوبیه
میشه بقچه پیچشون کرد😁😁
تا ده روزگی من شنیدم بهترین زمانه
😂
بخاطر کرونا هیچ روزی مناسب نیس.یه عکس ارزشش نداره جون بچه به خطر بندازیم
برای من که خود بیمارستان وقتی به دنیا امد صبح ایش ازیش گرفت دیگه من نبردم
اره دقیقا منم بخاطر همین نبردم
گفتم ارزش نداره
به من گفتن قبل 20 روزگی بیار
فردا میخوایم بریم
مرسی عزیزم

سوالات مشابه