Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1399/02/11):

سلام خانمای باردار لطفا بیاین

پماد دالاواگ 2درصد(کلیندامایسین) کسی تو بارداری استفاده کرده دکتر برام نوشته میترسم استفاده کنم

من شیاف واژینالشو استفاده کردم
من استفاده کردم
برا بچه خطری نداره
برا بچه خطری نداره
ن عزیزم اگه خطر داشت ک دکتر تجویز نمیکرد
عفونت داری؟
عزیزدلم وقتی دکتر تجویز کرده خطری نداره
درس خونده تجربه کرده نگران نباش
مرسی عزیزم از هر چیزی میترسم
فک کنم یکمی داره
دهانه رحمم درد میکنه انگاری کوفتنش
نه نگران نباش
چند روز استفاده کردین ؟؟؟

سوالات مشابه