Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1399/02/03):

آزمایش هلیکو باکتر بارداری

با سلام آزمایش اولیه بارداری دادم H.Pylori Igmهست81.7Hب نظرتون مشکلی داره؟
مقدارH. Pylori IgG 1.5هست
باتشکر

فکنم از ده بیشتر باشه مثبته
igGاز پنج کمتر منفی .
بین پنج و ده حد متوسط
از ده بیشتر مثبت
igaاز پانزده کمتر منفی
بین پانزده و بیست حد وسط
از بیست بیشتر مثبت
خطری داره یا نه ؟
سلام بله بالاست و به پزشک مراجعه کنید تا دارو تجویز بشه
سلام ب من آموکسی سیلین و مترونیدازول داده

سوالات مشابه