Ooma
پرسش (1398/10/13):

زمان زایمان طبق پریود یا آن تی

سلام خانم دکتر من پریودام نامنظم بوده اولین روز آخرین پریودم ۱۳اردیبهشت بوده طبق پریود امروز روز اول هفته ۳۶هستم اما طبق سونو آن تی امروز روز ۵هفته ۳۶هستم من برای زایمان کدومو حساب کنم؟
برای زایمان بعد از هفته ۳۷چی بخورم چه اقدامی انجام‌بدم زودتر دهانه رحم باز بشه

سوالات مشابه