Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1398/10/11):

دلم گرفته بچه هالطفابیایین

از۶روزیا۵روزبه پریودی بی بی هام هاله داره دیروزم که گذاشتم پررنگترازبقیه شدوفرداموعدمه.نمیدونم چمه خیلی مضطربم.ودردای پریودی دارم که میگیره وول میکنه.یعنی ممکنه منم باردارباشم وبعد۷تابی بی چک مثبت ازمایشمم مثبت شه😔😔😔😔😔اولین بی بیم زیر۵دقیقه بودوبقیش زیر۳دقیقه وحتی کمتر

بسلامتی تبریک میگم
علائمی هم داری؟
مرسی عزیزم
بله
هر لحضه فک میکنم پریود شدم
چیا
منم
سینم درد میکنه
دقیقا
چقدرمثل همیم شماچندسالته من۲۶
27
منم بچه دومم
من اولم
اولی رو توهفته 37 از دست دادم
ای خداییییی من
چقدرناراحت شدم
ان شاالله این برات میمونه
من اخریش که میشه اولی ازسمت راستودیروزدوروزقبل موعدزدم که پررنگترازهمه اس
قربونت عزیزم ان شالله
پناهت به خداباشه
توازموعدتم گذشته بروازمایش ان شاالله
من منتظرموعدمم
تا شنبه نمیرم
منم فرداپریودنشم شنبه میرم ان شاالله
ان شالله که بارداری وحتما هم بارداری
خیلی ممنون ان شاالله توام به خیروخوشی برات بگذره
منتظرخبرخوشت هستم بیاهمینجا
اوماتم تغییربده به بارداری
خیلی دلم رو خوش میکنه میزنه 5 هفته سه روز
نمیدونم پیدات میکنم یا نه
یعنی میشه برای منم مثبت بشه😣
الهی که بشه
اره منم هی نگاش میکنم
مبارکتون باشه دوتاتون
من تازه سه روز عقب افتاده
ممنون ان شاالله مثبت شه
بی بی نزدی؟
چون درد پریودی دارم بی بی چکم نزدم
بی بی چک پنج شش روز پیش زدم منفی بود
دیگه نزدم
منم دارم دردپریودی هی میگیره وول میکنه امروزسمت راستمه وپهلوی راستم
خب شایدبرای تودیرجواب بده
حتمازودزدی
من کمرم درد میکنه درست مثل زمانی که میخوام پریود بشم امروز که هر دو دقیقه میرم چک میکنم میگم شدم
منم دارم کمردرد😂😂😂
ان شاالله توام مثبت شه بی بیت
انشالله
بی بی الکی هاله نمیندازه مگر اینکه hcg زده باشی
بچت دختره فک کنم
من نزدم
🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤
چخبره خخخخخ
بووووی چه خبره
نارین
کجایی
هستی
جانم
بفرما
ببخشید تازه اومدم
خوبی
چه خبر
چیکارمیکنی
عیب نداره خوشومدی
دیروزموعدم بودپریودنشدم بازبی بی زدم کلی پررنگ شد😍
سلام خوبی عزیزم مرسی
خدا رو شکر مبارکه عزیزم ب سلامتی ان شالله
من فردا میرم واسه ازمایش
خیلی ممنونن
نمیدونم منم فردابرم.یابازصبرکنم.ان شاالله بسلامتی
من پنچ روز گذشته
فردا میرم
بسلامتی
من میشه۳روزفرداکه گذشته یا۲روز؟
بارداری بابا بد به دلت راه نده
پناه برخدا.تواین روزامیرم ازمایش.من سابقه نداشته عقب بندازم
ان شالله ک بارداری
ممنون
من شبم دوباره بی بی چک زدم 🙈🙈
😂😂😂
مادیگه وضعمون خرابه
اره بخدااا
پول یه ازمایشودادیم بی بی
😊😊😊
اینم مال دیروزم
اینم مال دیروزم
خوبه خیلی پررنگه
اره
😍😘
مال توپررنگ ترشد؟
ماله منم همینطوریه
🤗🤗🤗🤗
علائمی نداری؟
بله مثل اینکه پریود میشم
منم دردای پریودی دارم سینه هامم وکمی تهوع
من خیلی حالت تهوع دارم
من زیادنیست.کمی صبحا.وبیشترغروباوشبا
منم هر وقت از خواب بیدار شم
سلام
رفتم ازمایش نارین جون غروب جوابشومیدن بهت خبرشومیدم ان شاالله
توام خبربده
ان شاالله دوتامون باخبرخوب بیاییم
سلام
ان شاالله
مال منم گفت غروب
لعیا خانم شما اهل کجایی ؟
من کرمانشاه
شماچی
بازم بی بی گذاشتم مثبت شدگفتم دیگه نمی ارزه بی بی بخرم برم ازمایش راحت.چقدرشدهزینه ی ازمایش شما؟
منم اهل ارومیه هستم پس شماهم کورد هستی
نه من دیگه بی بی نزدم
بله کوردم
مال من شد۱۰تابی بی
خوشبختم
من کوردم فدات شم مرسی ان شاا لله به سلامتی
ممنون سلامت باشی خودتم همینطور
گفت ساعت 6 اماده میشه
مال منم
۵۵تومنم دادم ازاد.تیتربتا
وقتی. پیامتو گم میکنم دیگه پیدات نمکنم
دلم گرفته بچه هالطفابیایین
مال من 41 هزارتومن گرفتن
درسته
دلم گرفته بچه هالطفابیایین
اینم مال من
زیاد گرفتن 😔
خصوصی وازادبوددیگه نمیدونم گفت اینقدرمنم دادم.
خداکنه حامله باشیم فدای سربچه هامون بیخیال
مال منم ازاد بود
پولش مهم نیست.
اره بخدااااا
توام تیتره؟
اونبارکه دادم بتابود۳۵شد
نمیدونم بخدا
تیتره وبتا فرق دارن
اره تیترکامل عددومیگه بتاعدد.مهم نیست من دکترم گفت تیتربدم
تو ازمایش مینویسه کدومه
من خودم گفتم بتا
توهمین برگت هست
اره مال توبتاس
بتا خوب نیست
چراخوبه
پس چ فرقی دارن
گفتم بهت تیتربتاکاملترعددومیگه فقط.بتاهم عددمیگه ولی تقریبی
بدونم باردارم کافیه برام 😀
همون دیگه ان شاالله
هردومشخص میکنن ودقیقن
جوابموگرفتم مثبت بودبابتای بالای ۱۰۰۰
خداروشکر.خداکنه همه شادشن
سلام
تبريك. ميگم بهت
خیلی ممنون
پس توچی شد
منم نرفتم تماس گرفتم گفت هزارو پنصدو هفده شده
مثبته شده
خداروشکرالحمدلله
اره دیگه
مال من۱۲۵۰بود
بادوروزتاخیر
خدا قسمت همه منتظرا بکنه
مبارکه بسلامتی
الهی امین همه شادشن
شماهم همچنین
ان شا الله ب سلامتی بغل کنیم بچه هامون
الهی امین ان شاالله
سلام
کجای لعیا جان
سلام
خوبی خانوم گل
نت ندارم
امروزدردپریودی داشتم رفتم دکتر.گفت چیزی نیست استراحت کن.توخوبی
سلام عزیزم
منم حالم بده درد پریودی داره
گفتم ببینم شماهم همین طوری هستی
اره دکتربهم داروداد.برودکتربهش بگو
واسه سونو نرفتی
معاینتم کرد
نه ۲۸ام ان شاالله میرم سونو.معاینه هم نکردلازم نبود
سلام خوبی نارین جون نیستی کجایی چه خبر
سلام
خوبی
مرسی عزیزم خودت چطوری
یه گروه واتساپ زدن بیا اونجا
کجا
چطوری بیام
پیداش کن
سرچ کنم
تو تایپک ها بگرد
یکی پیداکردم نمیدونم اونجایی یانه
این چرا اینطوری شده
اومدم توگروه بیااونجا
فرستادم برات
سلام نارین خوبی کجایی
سلام عزیزم
جانم
رفتی سونو
اره رفتم
ولی جنین دیده نشد
گفت زوده ۱۰روزدیگه برام تکرارزده
امروز رفتی
ان شاا لله بسلامتی

سوالات مشابه