Ooma
پرسش (1398/10/06):

اقدام در دو روز قبل از تخمک گذاری و نداشتن علائم بارداری

دو روز قبل از تخمک گذاری نزدیکی اتجام دادم و تا پریودیم سه روز مونده ولی هیچ علائمی از بارداری ندارم بازم ممکنه باردار باشم؟

تخمک تا 24ساعت و اسپرم تا 5روز زنده ست.
اگه تخمک و اسپرم سالم باشن و ضعیف نباشن بله احتمالش هست.
اره عزیزم احتمال بارداری هست.همه علائم ویژه ای از ابتدای بارداری حس نمی کنن.
سلام بله اولین علامت بارداری تاخیر در پریود است اگر داشتید تیتر بتا بدهید

سوالات مشابه