Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت

پرسش (1398/03/16): خانومای بختیاری عزیزبیایدصحبت کنیم🌷

سلام دوستای عزیزم همه ی خانومهای خوب اوما.اینجابختیاریهای عزیزباهم میحرفیم بالهجه خودمون نه حرف بدی میزنیم نه کاری باکسی داریم.همه جای ایران عزیزه من که خودم عاشق ترکهای عزیزکردهای زیباشمالیهای مهربون جنوبیهای خونگرم ومشهدوتهران وشیرازویزدواصفهان وهمه ی شهرهای عزیزایران هستم گفتم بختیاری بخاطراینکه بختیاریم خواستم راحت حرف بزنیم بالهجه خودمون که احساس نزدیکی بیشترداشته باشیم.ممنون ازهمگی🌷🌷🌷

سا گیج زنید
😂😂😂
مرسی
موسروم گیج ایره 🤯🤪
حقته
البرده سو تیام کم وابیده بسکه پاموبایلوم
ها مو هم ۲۴ پا موبایلوم
مودی داروم سَقَط ایبوم
تیام پِلِقِس🤯
کوروابیدوم😑
یکی بیادستومه بگره بوره تادم مستراب
خوسیدین؟🙄🙄🙄
😂😂😊
نه
خخخخ
مو شبا با گوشی بیشتر کار کنم
بچیل مودی نتروم دی کوروابیم مو ردوم بخوسوم😖😖😖
مونوم هم شو هم ظهر هم ...
خو
شوقشنگتوپرستاره ایسام بخوسین تیاتون پِلِقِست🤯
خخخ
شو بخیر 😍
😘😘😘😘😘😘😘😘😘شوبخیر.
😍😍😍
بچل حلال کونیو مو خوم یونه پاک کونوم
خدافظ
پ سیچه
سلام پ سیچه پاک ایکونی خوسیم خبرمادرشودنمونووهم بدیم
سلام بچل
په چنه سمیه البرده؟
سمیه هرروزایگو ایخوم برم
سلام الهام جون خووی سلامتی؟
سلام عزیزوم ممنون توچطوری بهترشدی تخمدانت دردایکه
دعابه جونت عزیزوم الحمدلله قرص ایخوروم بهتروابیمه
خداروشکر.عزیزوم تو خووی؟ سلامتی؟
سلامت بووی عزیزوم راستی چن پری چندماه اقدامی
فدات مو۳ساله هر درحال اقداموم😁
پیاکم تحرکی ومورفولوژی حالاایخوم هروقت حقوق دادن بروم دوباره آزاسپرم
انشالله هرچه زودتر باردارووبوی چندسالته
اینشالا۲۹سال
اولین کاری که ایکونی آزمایش وپیا بگر موهم بعد دو ماه رفتم آزمایش وپیاگرفتوم گومشکلی نداره
موهم ۲۶ سالمه وهفت ساله ازدواج کردوم یه دختر هفت ساله داروم
زنده بوسلامت بوعزیزوم
هادونوم دعاکوآزمایشس مشکلی نداشته بووکاملاخو وابیده بو بوخدادیه خسته وابیدوم
امروزموقع اذان خیله گیریوستوم دلوم خیله پُره
انشالله خوب وابیده نگران نبو
انشاالله توکل برخدا
هرروز سیت دعاایکونوم که زود باردار بشی
هروقت قسمت بووی خوش ایای تیت
فدات یه دنیاممنون عزیزوم 😘😘😘😘😘
خواهش عزیزوم 😚😚😚😚😚
سلام بچه ها امروز بیبی زدم سه روزمونده تا پری یکی ساعت ۱۲ ویکی هم الان به نظرتون مثبته
سلام عزیزم منکه مثبت میبینم.انشاءالله مثبته😊
سلام عزیزم ممنون انشالله
من بختیاریم.ولی بلد نیستم صحبت کنم.فقط اگه غلیظ نباشه متوجه میشم.نگین این کی بود خودشو انداخت توی گروهمون😊
بچیل دعاسیم کنین اگه حامله باشوم یه کر صحیح وسالم گیروم بیاد توکل به خدا انشالله همتون به همی زودی بارداربشین
پری به خداسیت دعاایکونم زودحامله ووبی تونم سی مودعا کن شاید ایدفعه بچم کری بوی
الهام جان بچه چه دوری
خدا حفظش کنا سیت.کاری هم سی پسردارشدن کردی
ممنون عزیزوم ها الان نزدیک شیش ماه هم خوم هم شوهروم رژیم گروفتیم تاجایی که وابید سردی جات نخوردیم دارومصرف کردیم عرق کاسنی وهزارتا چی دیه
نزدی روز تخمک گذاری نزدیکی کردیم وروز تخمک گذاری نزدیکی داشتیم اصلاً احتمال هم نیدادوم ای ماه حامله باشوم چون که نزدیکی کم داشتیم
ولی ماه آخردیه رژیم شکستوم گفتوم ولوم کن خسه ام که هرچه خدا داد
سلام الهام مبارک بوعزیزوم ایشالابه خواسته دلت برسی
شرمنده موای ۲روزنت نداشتوم تموم وابیده بی
سلام عزیزوم ایشالله روزی خوت بوی
فدات😍😍😍😍😘😘😘😘😘
اینکه مثبته !...
سلام الهام جون ردی آزمایش؟خبرخوش بده مثبت وابی؟
سلام عزیزم آره عشقم الان آزمایش تودستمه مثبته بابتای ۳۵۵
انشالله روزی توهم باشه بیای خبرمادرشدنت روبهمون بدی
به سلامتی وخوشی مبارک باشه عزیزم خداروهزاربارشکررررر😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩😘😘😘😘😘💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺
مرسی فدات انشالله روزی خودت
ممنون عزیزووووم😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
سلام
کسی نید؟
چرا مو هدوم
ولی حال نداروم
سلام سماخوبی عزیزوم؟
سلام عزیزم ممنون
تو چطوری
سلام
اویدوم دوباره😂😂😂نترستوم
😍😍😍
کوینین نیدتون
سلام بچیل خوین 🤗🤗🤗🤗
سلام
مو خوبم!
سلامتیت
هیچی بیکار تو خونه
همش با گوشی ور میرم
نیدتون
کاربر گرامی برای ثبت پاسخ باید وارد سایت شوید.