Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1397/10/08):

پنی سیلین در بارداری کسی زده

اشکال نداره تو اول بارداری پنی سیلین بزنم

چرااشکال داره .
سلام من ماه اول که هنوز به تاریخ پریودیم نرسیده بودم زدم، و به دکتر گفتم در اقدامم گفت اشکال نداره ماه های بعد دقیق نمیدونم حالا صب بده دکتر جوابت بده
عه
من امروز از مجبوری زدم

سوالات مشابه