Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
 وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار و نحوه درست پستان گرفتن او چگونه است؟

اگر نوزاد سالمی که به موقع متولد شده، در آغوش مادر قرار گیرد توانائی جستجوي پستان، مکیدن و بلعیدن شیر (قورت دادن ) را دارد ولی باید به او بیاموزید که چگونه پستان را در دهان بگیرد. پس باید خود بیاموزید و با شیرخوار تمرین کنید. 13 شیرخوار باید علاوه بر نوك پستان ، قسمت بیشتر هاله قهوه اي اطراف نوك پستان که مخازن شیري در زیر آن قرار دارند را در دهان بگیرد. در این صورت نوك بلندي در دهانش ایجاد می شود و او می تواند با آرواره هایش بر مخازن شیر فشار وارد نماید و شیر را در دهان خود دوشیده و ببلعد. مسئله مهم در درست به دهان گرفتن پستان، قابلیت کششی بافت آن است و شکل نوك پستان اعم از صاف، کوتاه، بلند یا فرو رفته نقش چندانی در وضیعت شیر خوردن ندارد به شرط آنکه قسمت بیشتري از هاله در دهان شیرخوار قرار گرفته باشد.

در وضعیت صحیح شرایط زیر برقرار است:

- بدن شیرخوار روبروي مادر و در تماس نزدیک با بدن او است.

- سر و بدنش در یک امتداد قرار دارند. - صورتش روبروي پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.

- دهان کاملا باز و لب تحتانی او کاملا به طرف خارج برگشته و قسمت کمی از هاله پستان در بالاي لب فوقانی او مشاهده می شود و شاید در زیر لب تحتانی نشانه اي از هاله پستان دیده نشود.(فقط در صورت بزرگ بودن هاله قسمتی از آن قابل مشاهده خواهد بود.)

- مکیدن ها کند ولی عمیق است .

- صداي بلعیدن شیر به خوبی شنیده می شود.

- شیرخوار پس از احساس رضایت و سیر شدن، خودش پستان را رها می کند.

- مادر هنگام شیر دادن احساس درد و ناراحتی نمی کند.

- پستان مادر با سوراخ هاي بینی شیرخوار فاصله دارد و راه تنفس او را نمی بندد.

شیر دادن

شیر

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 85% 85