Ooma
 درد های واقعی  و کاذب زایمان را بشناسید

درد زایمان می تواند کاملا ناگهانی بوده و به شکل سریعی پیشرفت کند یا به صورت کاملا آهسته بوده و پیشرفت کندی داشته باشد.

علائم شروع درد های زایمان عبارتند از:

نرم شدن و کوتاه شدن دهانه رحم: این علامت در معاینه واژینال و توسط مراقب شما تشخیص داده می شود. به نرم شدن و نازک شدن گردن رحم، افاسمان گفته می شود. میزان افاسمان با درصد بیان شده و زمانی که افاسمان صد در صد می گردد، یعنی نازکی گردن رحم به اندازه ای است که جنین بدون هیچ گونه فشاری از آن عبور می کند.

باز شدن دهانه رحم: احتمالا در روزهای آخر بارداری، مراقبتان شما را مورد معاینه واژینال قرار می دهد تا از بسته بودن یا باز شدن دهانه رحم شما، اطمینان حاصل نماید. معمولا در حاملگی اول، نرم شدن گردن رحم به همراه باز شدن دهانه رحم صورت می گیرد اما در حاملگی های بعدی، احتمال باز شدن دهانه رحم قبل از نرم شدن دهانه رحم وجود دارد. به باز شدن دهانه رحم، دیلاتاسیون گفته میشود، دیلاتاسیون براساس سانتی متر سنجیده شده و زمانی که دیلاتاسیون ده سانتی متر می گردد، اتساع و باز شدن دهانه رحم کامل شده است.

پارگی کیسه آب: سوراخ شدن و خروج قطره قطره مایع آمنیون یا پارگی کامل کیسه آب و خروج ناگهانی مایع آمنیون، یکی دیگر از علائم قطعی شروع زایمان است.

اختلالات گوارشی: بسیاری از  زنان در ابتدای روند زایمان، درجاتی از اسهال یا تهوع را تجربه می کنند.

انقباضات رحمی: در ابتدای شروع زایمان، رحم شروع یه منقبض شدن نموده و انقباضات رحمی سبب رانده شدن جنین به داخل کانال زایمان می گردند. غالبا انقباضات رحمی سبب بروز احساس درد در شکم و پشت گشته که ماهیتی مشابه درد های زمان قاعدگی داشته، اما از شدت بیشتری برخوردارند. با گذشت زمان و پیشرفت فرایند زایمان، درد ها شدیدتر شده و منظم تر می گردند.

انقباضات می توانند تنها دلیل بستری شما در بخش زایمان باشند. بسیاری از زنان، زایمان دروغین را تجربه می کنند بدین صورت که انقاباضات سبب اتساع دهانه رحم نشده و فقط سبب بروز ناراحتی می گردد.

درد های حقیقی زایمان دارای این خصوصیات هستند:

الف) انقباضات در فواصل منظم رخ می دهد، بدین معنا که اگر شما فواصل احساس انقباضات را یادداشت کنید یا در نظر داشته باشید، متوجه خواهید شد، درد ها در فواصل منظم مثلا هر یک ساعت یکبار یا هر نیم ساعت یک بار رخ می دهد.

ب) کوتاه شدن فواصل بین انقیاضات ، انقباضات هر بار با فاصله کمتری رخ داده و به عنوان مثال، فواصل بین انقباضات به هفتاد و پنج ثانیه می رسد.

ج) دردها به راحتی درمان نشده و به مسکن پاسخگو نمی باشند.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 95% 95