Ooma
کمک به زایمان راحتر با مصرف این ماده

نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد این ماده با اثر بر روند زایمان می‌تواند در آماده کردن دهانه رحم، بدون افزایش عوارضی نظیر سزارین و پایین آمدن نمره آپگار نوزادان مؤثر باشد.

 منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، امروزه سزارین، شایعترین عمل جراحی مامایی بوده و میزان آن در 20 سال گذشته از پنج درصد به 20 درصد افزایش یافته است. عواقب ناخواسته سزارین به ویژه برای مادر بیشتر از زایمان واژینال است و تجربیات نشان می‌دهد زنانی که در دوران بارداری از «خاکشیر» استفاده کرده‌اند، زایمان واژینال موفق‌تری داشته‌اند.

مطالعه‌ای با هدف تعیین تأثیر مصرف «خاکشیر» در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد توسط ندا محمدی نیا، مربی گروه پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همکارانش انجام شده است.

این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 85 زن باردار و نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر رفسنجان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. افراد به‌ طور تصادفی در دو گروه مداخله و غیرمداخله قرار گرفتند. به افراد گروه مداخله از هفته 37 بارداری، 28 بسته دو مثقالی «خاکشیر» داده شد.

ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمتی از آن ابتدا در هفت مرکز بهداشت سطح شهر رفسنجان و بقیه در زایشگاه توسط ماماهای آموزش دیده تکمیل شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بر ااس نتایج مطالعه، طول مرحله اول زایمان و سزارین در گروه مداخله به طور معنی‌داری کمتر بود و شروع خودبخودی دردها در گروه مداخله بیشتر بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. نمره آپگار نوزاد در دقیقه اول و پنجم بعد از تولد و دفع مکونیوم در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

نتایج این پژوهش نشان داد: «خاکشیر» با اثر بر روند زایمان می‌تواند در آماده کردن دهانه رحم، بدون افزایش عوارضی نظیر سزارین و پایین آمدن نمره آپگار نوزادان مؤثر باشد.

یافته‌های این پژوهش در مجله علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.

منبع : ایسنا

امتیاز مطلب: 95% 95


 • profile🌻𝔽𝕒𝕥𝕖𝕞𝕖𝕙🌻 ab1401/08/26

  من توی سنو انتی فهمیدم جنینم توی ۸هفته مرده هرکاری کردم چیزا گرم خوردم بپر بپر کردم فایده نداشت یه لیوان بزرگ شربت خاکشیر خوردم درد گرفتم بعد چندساعت کیسه ابم پاره شد بچه سقط شد شنیده بودم برا زایمان خوبه و انگار واقعانم تأثیر داره چون برا من توی سقط کمک کرد

  • profileمهدیه حمدیان1400/11/13

   سلام چی باید مصرف شود

   • profilesahar t1397/06/02

    سلام. از هفته ی ۳۷ به بعد هرروز مصرف شود؟