Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
چند نکته مهم براي بهداشت غذاي کودك

- قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید شسته شوند.
- غذاها خوب پخته شوند. زیرا حرارت موجب از بین رفتن میکروب هاي بیماري زا می شود و خطر آلودگی احتمالی غذا در اثر حرارتاز بین می رود.
- غذاي کودك باید براي هر وعده تازه تهیه شود و فاصله بین وقتی که غذاي کودك پخته می شود تا زمانی که به کودك غذا داده می شود طولانی نباشد زیرا احتمال دارد میکروب ها در غذا تکثیر یابند.

- غذاهاي پخته به طور صحیح نگهداري شود. غذاهاي باقیمانده سریعا" خنک و در ظرف دربسته در داخل یخچال نگهداري شود.
- در تهیه غذاي کودك از مواد غذایی سالم و پاکیزه استفاده شود.
- براي نوشیدن و تهیه غذا نیز از آب سالم استفاده شود.
- غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداري شود. بدین منظور غذاها باید در ظرف درب دار و دور از دسترس حیوانات و
حشرات نگهداري شود چون حیوانات حامل میکروب هاي بیماري زا هستند.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 93% 93