Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
چند بار در شبانه روز شیرخوار نیاز به شیر خوردن دارد ؟

تغذیه شیرخوار نباید برحسب ساعت تنظیم شود بلکه باید بر حسب میل و تقاضایش به پستان گذاشته شود. وقتی جریان شیر12 تا 8 بار در شبانه روز و بعضی روزها بیشتر، نیاز به شیرخوردن دارد که شامل تغذیه شبانه - برقرار شد، معمولاً شیر خوار  هم می شود. در تغذیه با شیر مادر دفعات تغذیه و مدت مکیدن در هر وعده نباید محدود شود. در این صورت تولید شیر هم بیشتر می شود. اجازه بدهید تا هر مدتی که کودك تمایل دارد، به مکیدن پستان ادامه دهد مشروط بر آن که پستان را خوبگرفته باشد. شیرخواران از لحاظ مدت تغذیه از پستان در هر وعده بسیار متفاوت هستند. بطوریکه مکیدن بین 5 تا 40 دقیقه معمول است (اگر تغذیه شیرخوار مرتبا بیش از این طول می کشد، ممکن است نشان دهنده وضعیت نادرست پستان گرفتن اومعمول است)اگر تغذیه شیرخوار مرتبا بیش از این طول می کشد، ممکن است نشان دهنده وضعیت نادرست پستان گرفتن اوباشد. این وضعیت را با کمک کارکنان بهداشتی کنترل کنید.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 93% 93