Ooma
مشاوره قبل از بارداری در والدین با اختلالات روانی

حاملگي ممكن است براي هر زني استرس زا باشد حاملگي خطر عود يا برگشت علائم ديسفوريك را افزايش مي دهد . برخي از عوامل عود به علت قطع دارو توسط خود فرد تحت تاثير ترس از مضر بودن براي جنين است و نوسان ميزان هورمون ها مي تواند استرس را افزايش دهد.

• مراقبت هاي ناكافي قبل از تولد و سوء مصرف قبلي مواد مي تواند باعث اختلالات رواني شود.

• اختلالات رواني قبلي خطر افسردگي شديد يا سايكوز پس از زايمان را افزايش مي دهد.

• زناني كه سابقه افسردگي ماژور يا سندرم قبل از قاعدگي يا سابقه دلتنگي هاي بعد از زايمان هستند در معرض افزايش خطر سايكوز قرار دارند.

خطرات مربوط به جنين

اغلب درمان هاي دارويي رواني باعث ايجاد نقايص عمده تولد يا ناهنجاري هاي تكاملي نمي شوند . اگر يكي از والدين، مبتلا به اسكيزوفرني باشد احتمال ابتلاي فرزند 12 درصد و اگر هر دو مبتلا باشند 40 درصد مي باشد و اگر يكي از دو والد مبتلا به اختلال دو قطبي باشد احتمال ابتلاي جنين 15 درصد خواهد بود.

مشاوره

در خانمي كه دچار اختلال عمده ذهني است و مي خواهد حامله شود بايد سير بيماري ارزيابي شده درمان هاي دارويي و خطرات مربوط به جنين بررسي شود . عوامل مغشوش كننده مثل مصرف الكل سيگار و دارو و مشكلات اجتماعي مد نظر قرار گيرد و در صورت نياز به دارو، كمترين مقدار موثر بايد استفاده شود.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 92% 92