Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
قرار گرفتن زیر آفتاب  برای جذب ویتامینD چند بار و هر بار چه مدت  در هفته؟

ويتامين D به عنوان ويتامين آفتاب شناخته شده است. زيرا مقدار تماس معمولي با نور خورشيد براي بيشتر مردم جهت توليد ويتامين D مورد نياز آنها با استفاده از نور ماوراءبنفش خورشيد و كلسترول پوست كافي است. ويتامين D براي جذب كلسيم الزام است و در صورت كمبود ويتامين D، كمبود كلسيم نيز ايجاد ميشود. منابع ويتامين D بيشتر افراد از طريق تابش نور خورشيد بر پوست مقدار كافي ويتامين D بدست ميآورند. لباس، دود، گرد و غبار، شيشه پنجره، هواي ابري، هواي آلوده و كرمهاي ضد آفتاب مانع رسيدن اشعه ماوراءبنفش به بدن و تبديل پيشساز به ويتامين D ميشوند.

در افراد تيره پوست در مقايسه با كساني كه پوست روشن دارند ويتامين D كمتري ساخته ميشوند. افراديكه شبكار هستند و روزها ميخوابند، كساني كه در آب و هواي سرد زندگي ميكنند و مجبورند داخل منزل بمانند و اشخاصي كه تمام بدن خود را با لباس ميپوشانند بيشتر در معرض خطر كمبود ويتامين D قراردارند.

به طور طبيعي ويتامين D در محصوالت حيواني مثل زرده تخممرغ ، خامه، جگر و كره به مقدار كمي وجود دارد. نكته: شير يك غذاي انتخابي مناسب براي غنيسازي با ويتامين D است. درصورتي كه شير غني شده با ويتامين D در دسترس باشد با مصرف آن بخشي از ويتامين مورد نياز بدن تأمين ميشود.

نكته: درصورتي كه صورت و دستها به مدت 5 تا 10 دقيقه و به مدت 2 تا 3 بار در هفته در ماههاي زمستان در معرض نور مستقيم آفتاب قرار گيرد، ويتامين D مورد نياز بدن تأمين ميشود. اما جهت اجتناب از اثرات زيانبار نورخورشيد بخصوص در تابستان در ساعات نزديك ظهر 11 صبح تا 16عصر از مواجهه با نور خورشيد اجتناب شود.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 89% 89