Ooma
فیلم معرفی بخشهای مختلف نرم افزار سلامت اوما

در این ویدئو بصورت اجمالی بخشهای مختلف نرم افزار سلامت بانوان اوما معرفی شده است

جهت آشنایی بیشتر با اوما و بخشهای مختلف نرم افزار می توانید به صفحه اوما چیست؟ مراجعه نمایید و جهت ورود به صفحه خرید نرم افزار بر روی این لینک کلیک نمایید.

امتیاز مطلب: 95% 95