Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
بیماری های کلیه قبل از بارداری

تشديد هيپرتانسيون ناشي از اختلا ل عملكرد كليه همراه با پره اكلامپسي حاصله از نگراني هاي زنان مبتلا به بيماري هاي كليوي مختلف م يباشد . حاملگي باعث افزايش آسيب ديدگي كليه مي شود و اختلال دايمي عملكرد كليه را تسريع مي كند . تحقيقات نشان داده كه در يك سوم زناني ك ه سطح كراتينين سرم آن ها بيش از 2 ميلي گرم باشد سرعت كاهش عملكرد كليه در طول حاملگي تشديد مي شود بنابراين بهترين عامل پيشگويي كننده پيامد پري ناتال، ميزان كراتينين سرم است . مصرف مهاركننده هاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين با دليل ديس ژنزي لوله هاي كليه جنين و نارسايي كليه همراه است . بنابراين مصرف اين داروها بايد قطع شده و فشار خون بالا با داروهاي بي خطر ديگر كنترل شود . خطرات جنيني عبارتند از اختلال هم زمان عملكرد عروقي، محدوديت رشد زايمان زودرس و افزايش مرگ و مير و موربيديته حول و حوش زايمان.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 100% 100