Ooma
چرا شیر دادن به کودک  با فنجان بهتر از بطری است؟

در چه مواقعی تغذیه با فنجان لازم است؟ گاهی تغذیه مستقیم از سینه ممکن نیست. در چنین شرایطی تغذیه با فنجان بهترین و ایمن ترین روش جایگزین براي تغذیه از سینه است. هر شیرخواري که قادر به مکیدن باشد، می تواند شیر را از فنجان بنوشد. حتی شیرخواران نارس می توانند خیلی زودتر از آنکه قادر به تغذیه با بطري باشند با فنجان تغذیه شوند و هر زمان که ضروري باشد حتی پس از تولد می توان استفاده از فنجان را شروع کرد. پس هرگاه نیاز باشد شیرخوار را با شیردوشیده شده مادر بوسیله فنجان تغذیه می کنند. بدین ترتیب شیرخوار از مزایاي شیرمادر بهره مند می شود و وقتی شیرمادر در دسترس نباشد، سایر شیرها را نیز باید با فنجان به شیرخوار بدهند.

چرا تغذیه با فنجان بهتر از بطري است؟

تغذیه با فنجان بر خلاف بطري ، تداخلی با مکیدن سینه ایجاد نمی کند و شیرخوار می تواند به خوبی پستان را گرفته و بمکد، تمیز کردن فنجان با آب و صابون در صورتی که امکان جوشاندن نباشد، آسان است، فنجان کمتر از بطري ممکن است براي مدت طولانی همه جا حمل شود و به باکتري ها فرصت رشد و تکثیر بدهد، تغذیه با فنجان با احتمال کمتري کودك را در معرض ابتلا به اسهال ، عفونت ها و تاخیر رشد دندانی قرار می دهد، فنجان کنار کودك رها نمی شود تا خود او از آن تغذیه کند و کسی که شیرخوار را با فنجان تغذیه می کند او را نگه می دارد، به او نگاه می کند و قدري از نیازهاي حسی و عاطفی او را ارضاء می کند، کودك با فنجان می تواند میزان شیر دریافتی خود را کنترل نماید .

 چگونه شیرخوارم را با فنجان تغذیه کنم ؟

- دست هایتان را بشوئید.

- شیرخوار را به حالت نشسته ( صاف ) یا نیمه نشسته روي دامن خود نگه دارید .

یک فنجان کوچک شیر را جلوي لب هاي شیرخوار نگه دارید.فنجان را یک برکنید تا شیر به لب هاي شیرخوار برسد، سپس در حالی که لبه فنجان قسمت خارجی لب بالاي شیرخوار را لمس می کند فنجان را به آرامی روي لب پائین شیرخوار قرار دهید . شیرخوار هشیار شده و دهان و چشم هاي خود را باز می کند. نوزاد کم وزن، شیر را با زبان به داخل دهانش می کشد و نوزاد رسیده ( فول ترم) یا بزرگتر شیر را می مکد و مقداري از آن را می ریزد .

- شیر را داخل دهان کودك نریزید. فقط فنجان را روي لبش نگه دارید و بگذارید خود او آن را بگیرد.

- وقتی نوزاد به قدر کافی شیرخورد، دهانش را می بندد و دیگر شیر نمی خورد. اگر او به میزان مورد انتظار شیر نخورد، حتماً نوبت بعدي مقدار بیشتري می خورد و یا لازم است که دفعات بیشتري او را تغذیه کنید.

- میزان شیر دریافتی او را نه فقط در هر وعده شیردهی بلکه در 24 ساعت اندازه گیري کنید.

 

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 91% 91