Ooma
عوامل خطر زای مرتبط با تغذیه در دوران بارداری
 •    سن کمتر از 18 سال
 •    استعمال دخانیات به مقدار زیاد
 •   اعتیاد به مواد مخدر ومصرف الکل
 •   داشتنBMIبالاتر از25ویاکمتر از18.5
 •   سابقه بارداری های متعدد با فاصله کمتر از3سال از زایمان قبلی
 •   سابقه اختلالات باروری
 •    ابتلا به دیابت یا پرفشاری خون
 •    داشتن رژیم غذایی درمانی برای یک بیماری سیستمیک مزمن
 •    محرومیت اقتصادی،اجتماعی یا فرهنگی(درآمد کم،تحت پوشش دائمی خدمات حمایتی محلی یا دولتی بودن یا نداشتن شغل ثابت سرپرست خانوار،کم سوادی و محدودیت دسترسی به غذا)
 •    خرافات و باورهای نادرست غذایی(استفاده از رژیم غذایی غیرمتعارف یا با ارزش تغذیه ای محدود)
 •    افزایش ناکافی وزن
 •    افزایش زیاد وزن
 •   کم خونی(هموگلوبین کمتر از 11گرم بر دسی لیتر)
 •    بارداری بیش از یک جنین و یا چندقلویی 
 • در صورت داشتن یکی از موارد بالا حتما پزشک خود را درجریان قرار دهید
این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 95% 95