Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت

چرا در ماه های اول تولد نوزاد به سختی شیر می خورد؟چه باید کرد؟دانشنامه اوماشیردهی

بسته به سن شیرخوار علل امتناع از پستان و در نتیجه روش هاي تشویق او به گرفتن پستان متفاوت است. اگر نوزاد از روز اول پستان مادر را نگیرد باید از نظر تمام مشکلات پزشکی و بیماريها معاینه شود: مثل شکستگی ها و احساس درد، خواب آلودگی در اثر داروهاي تجویز شده براي مادر موقع زایمان و کاهش قدرت مکیدن نوزاد، با خشونت جابهجا کردن یا فشردن نوزاد به پستان در تغذیه هاي اول و در نتیجه بیزاري وي از پستان، وضعیت نادرست بغل کردن و گرفتن پستان باید مورد توجه قرار گیرند. در روزهاي دوم تا چهارم، احتقان پستان مادر،

 مشاهده بیشتر


دنبال اسم خاصی می گردید؟