Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
دختر می خواهید یاپسر؟

قديمي ها معمولا با توصيه هاي خاص تلاش ميكردند جنسيت فرزند خود را تعيين كنند و هنوز هم اين نوع تفكر بين مادربزرگها و مادرانمان رايج است و براساس آن به هر زوجي كه قصد بچه دارشدن دارند، توصيه هايي ميكنند، ولي آيا واقعا ميتوان با همين توصيه ها جنسيت فرزند را تعيين كرد؟

ميل به تعيين جنسيت فرزند به هزاران سال پيش برميگردد و در هر دورهاي از تاريخ اين مساله به دلايل خاصي مطرح بوده است. در حاکمان گذشته، داشتن فرزند پسر به معناي دستيابي موروثي به سلطنت و قدرت بود اما در جوامعي که زندگي خانواده از طريق شغل هايي که بيشتر مختص زنان بود مانند قاليبافي و... تامين ميشد، تولد فرزند دختر اهميت بيشتري داشت. مثال در مصر باستان يا انگلستان، وقتي پادشاه فرزند پسري نداشت، کشمکشها و اتفاقهاي عجيب و غريبي بر سر تعيين جنسيت اتفاق ميافتاد که خود حکايت هايي است؛ مثال پادشاه براي داشتن جانشين، همسري ديگر اختيار ميکرد که پسرزا باشد و به آن زن پسرزا يا دخترزا ميگفتند. البته هنوز هم ميگويند. ولي اين باور که زني پسرزا يا دخترزا باشد، بي پايه و بي اساس است و برخالف تصور عمومي، زن نقشي در تعيين جنسيت ندارد، بلکه مرد تعيين کننده جنسيت جنين است. جنسيت با 2كروموزومي كه از والدين به ارث ميرسد، تعيين ميشود. دختران XX و پسران XY هستند. همه تخمک‌هاي مادر يك كروموزوم X دارند و اين كروموزوم پدر است كه جنسيت فرزند را تعيين مي‌كند. اگر اسپرماتوزوييد حامل كروموزوم y باشد، فرزند پسر و در غير اين صورت دختر ميشود زيرا اسپرمها بعضي کروموزوم X و بعضي کروموزوم Y دارند. برخالف هزاران سال پيش، اهميت تعيين جنسيت جنين، براي پيشگيري از تولد نوزادان مبتلا به بيماريهاي وابسته به جنس است. تقريبا حدود 15 سال پيش، اين مساله مطرح شد که پيش از گذاشتن جنين با روش IVF درون رحم مادر، با تعيين جنسيت، ميتوان از احتمال تولد كودك مبتال به بيماريهاي وابسته به جنس پيشگيري كرد. امروزه مساله ديگري در تعيين جنسيت مطرح است؛ براساس تحقيقات علمي، برخي از بيماريها فقط در نوزادان دختر و برخي ديگر فقط در نوزادان پسر ظاهر ميشوند مثال ابتلا به بيماري هموفيلي، ديستروفي عضالني و... فقط در نوزادان پسر ديده ميشود بنابراين يکي از مشکلات عمده، احتمال انتقال بيماريهاي ژنتيکي وابسته به جنس به فرزند است. براي پيشگيري از تولد دوباره نوزاد پسر يا دختر در زنان بارداري که احتمال ابتلا به اين بيماريها در فرزندشان وجود دارد، بايد با کمک علم در تعيين جنسيت دخالت کرد.

امروزه با تکيه بر دانش پزشکي، ميتوان گامهاي موثري در سالمت جسمي يا روحي و حتي بقاي نسل برداشت. از سوي ديگر نتايج تحقيقات پروفسور ساندرا كارسون که چند سال پيش رييس انجمن باروري و ناباروري آمريکا بود، نشان ميدهد با تعيين جنسيت جنين ميتوان در جوامع در حال توسعه، به تنظيم خانواده کمک کرد. گاهي بارداريهاي مکرر براي داشتن نوزاد دختر يا پسر، باعث افزايش جمعيت ميشود. گذشته از اين امروزه خيلي از زوجها فقط ميخواهند يک فرزند داشته باشند و ترجيح ميدهند فرزندشان دختر يا پسر باشد.

آيا روش علمي براي تعيين جنسيت داريم؟ در حال حاضر فقط با روش IVF يا باروري آزمايشگاهي همراه با تکنيک PGD که با آن کروموزومهاي جنسي مشخص ميشود، ميتوان به تعيين جنسيت قطعي رسيد. PGD يعني تکه برداري از جنين و ارسال يک سلول براي تعيين وضعيت کروموزومي يا ژني. تقريبا در ايران از سال 1383 اين کار انجام ميشود و زوجها براي پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي وابسته به جنس در فرزندانشان يا داشتن فقط يک فرزند پسر يا دختر (تک‌فرزندي) يا يک جنس معين )وقتي چند فرزند با جنس ديگر دارند)، مراجعه ميکنند. در اين روش بعد از تشکيل جنين به کمک روش IVF، از هر جنين (که مثال 5 عدد است)، يک سلول جدا و سپس هسته سلول در مرکز ژنتيک رنگ آميزي خاصي ميشود. هسته هر سلول جنين 23 زوج کروموزوم دارد و متخصص ژنتيک سراغ کروموزومهاي جنسي ميرود و بعد از رنگ آميزي، با دقت بسيار بالا، اعلام ميکند که کدام جنين دختر يا پسر است. پس از اين تعيين جنسيت، جنين موردنظر داخل رحم مادر قرار ميگيرد

 موفقيت اين روش به چه اندازه است؟ موفقيت اين روش را بايد از 2 ديدگاه بررسي كرد؛ يکي تعيين جنسيت و ديگري احتمال بارداري. بايد ديد پس از تعيين جنسيت و گذاشتن جنين در رحم، امکان بارداري تا چه حد است. تقريبا در سنين کمتر از 35 سال، شانس موفقيت بارداري، 25 درصد است البته با افزايش سن، درصد احتمال بارداري کاهش مييابد. بسياري از مراجعه کنندگان تصور ميکنند احتمال بارداري در کساني که نازا هستند، 25 درصد و در کساني که ميخواهند فرزند دوم يا سومشان، دختر يا پسر شود، حتما صددرصد است اما بايد گفت اينطور نيست. اصوال قدرت باروري انسان اساسا ازساير پستانداران کمتر است. پس نبايد انتظار داشت که ميزان بارداري، از حد طبيعي بالاتر باشد. زيرا اگر قرار بود غير از اين باشد، بايد در حال حاضر به جاي 7 ميليارد نفر، 20 ميليارد نفر در کره زمين زندگي ميکردند.اما اگر بارداري اتفاق بيفتد، احتمال تولد نوزاد دختر يا پسر با توجه به خواسته والدين، تقريبا حتمي است.

 روشهايي مانند رژيم غذايي، زمان انجام روابط زناشويي و...، در تولد نوزاد پسر يا دختر تاثيري ندارند؟ برخي مردم تصور ميکنند مصرف برخي از غذاها، رابطه زناشويي در زماني معين يا شستن واژن با محلولهاي خاص ميتواند در تعيين جنسيت نوزاد نقش داشته باشد. اين نوع طرز فکر به حدود 50 سال پيش برميگردد، حدود 15 سال پيش، خانم پروفسور ساندرا كارسون تحقيقات دقيق و جامعي در اين زمينه انجام داد و براساس نتايج به دست آمده، مشخص شد هيچکدام از اين روشها تاثيري در تعيين جنسيت جنين ندارند، اما متاسفانه هنوز هم بسياري از مردم همچنان بر اين باور هستند و از سوي ديگر بسياري از پزشکان اين روشها را به بيماران خود توصيه ميکنند.

 آيا تعيين جنسيت با روش IVF خطر هم دارد؟ اين روش عالوه بر پرهزينه و وقت گير بودن، ممکن است موفق هم نباشد. مصرف داروها، بيهوشي براي برداشتن تخمک و... هم ممکن است خطرهايي در پي داشته باشد. بايد پذيرفت که هر کدام از مراحل اين کار، در پزشکي تهاجمي محسوب ميشوند و عاقلانه نيست که يک فرد سالم، فقط براي كنجكاوي و رسيدن به علاقه شخصي، تصميم به تعيين جنسيت جنين و انجام آنها بگيرد. در واقع بايد گفت اين کار آنقدر راحت نيست که مثال بتوان با خوردن يک قرص جنسيت جنين را تعيين کرد. بسياري از مراجعه کنندگان تصور درستي از اين قضيه ندارند. براي اين کار فرد بايد دلایل محکمي داشته باشد و اگر اين دليل قانع کننده نبود، پزشكان تالش مي‌كنند او را از اين کار منصرف كنند. بسياري از متقاضيان پس از اين صحبتها، از تصميم خود منصرف ميشوند، پس به هرحال این امکان علمی و تکنیکی وجود دارد.

منبع:دکتر ملک منصور اقصی

امتیاز مطلب: 84%
84


  • profilemahta f1397/02/27

    سلام وقت بخیر قسمت آخر مقاله عنوان شده تغذیه و شستن واژن تاثیری نداره اما در جایی از همین تازه ها مطالب همچین موردی عنوان کرده بودین ک این مطلب در تناقض با اون است.

    • profileپزشک اوما1397/03/02

      سلام دوست عزیز در این مقاله روش قطعی تر عنوان شده است اما سایر روش ها مثل جوش شیرین اثر دارند اما نه قطعی هستند و اثر زیادی دارند تنها احتمال ضعیفی از موفقیت با سایر روش ها وجود داره