Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
شروع شیردهی بعد از سزارین

سزارین یک جراحی بزرگ شکمی است و بهبودي بعد از آن احتیاج به زمان دارد. در دوران بارداري لازم است درباره سزارین اطلاعات کافی بدست آورید و خود داوطلب آن نباشید مگر آنکه از نظر پزشک ضروري باشد زیرا درصد تولد نوزادان نارس، سندرم نارسایی تنفسی نوزادان، مرگومیر و بیماري مادران مانند عفونت، خونریزي، درد، اثرات روانی زایمان مثل افسردگی در زایمان سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.
نوزادانی که با سزارین متولد میشوند ممکن است خواب آلودهتر از نوزادانی باشند که داروهاي بیهوشی دریافت نکردهاند و برطرف شدن خواب آلودگی آنان احتمال دارد چند روز طول بکشد و موقتاً رفلکس مکیدن ضعیفی داشته باشند.
چنانچه سزارین با بی حسی نخاعی انجام شده باشد، باید در بیمارستان تماس اولیه بین مادر و نوزاد را بلافاصله پس از تولد نوزاد و خشک کردن و ارزیابی سریع سلامت او برقرار کرده و او را به پستان بگذارند و تا پایان عمل مادر و نوزاد را با ملافه گرم بپوشانند و سپس آنان را با هم به بخش انتقال داده و هم اتاق نمایند.
اما در موارد سزارین با بیهوشی عمومی، تماس بین مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیرمادر به محضآماده بودن مادر و نوزاد و واکسنهاي ضروري، احیاناً چکاندن قطره یا مالیدن پماد K انجام می شود. مراقبتهاي اولیه نوزاد نظیر توزین، تزریق ویتامین در چشم نوزاد به بعد از برقراري اولین تماس بین مادر و نوزاد موکول می گردد. در این فاصله یعنی تا به هوش آمدن مادر، نوزاد سالم و فول ترم نیاز به هیچ نوع خوراکی و نوشیدنی ندارد و اولین تغذیه او باید با آغوز و مستقیماً از پستان مادر خودش شروع شده و مانند سایر نوزادان با مادر هم اتاق شده و برحسب تقاضا از شیرمادر استفاده کند. در این صورت پرستار، ماما یا همراه مادر باید کمک کنند تا مادر به یک طرف بچرخد و با استفاده از چند بالش، نوزاد را به پستان بگذارد و هر وقت پستان را رها کرد وي را در وضعیت مناسب در کنار مادر قرار دهند.

 

امتیاز مطلب: 95%
95