Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
توصیه هاي تغذیه اي جهت درمان کودکان مبتلا به کندي رشد

افزایش وزن ناکافی کودك یا به عبارتی سرعت نامناسب وزن گیري نشان دهنده کندي رشد کودك است. این وضعیت می تواند به تدریج کودك را در معرض خطر اختلال رشد و یا حتی سوء تغذیه قرار دهد. پایش منظم وضعیت رشد کودکان ، توزین و رسم منحنی رشد آنها و مقایسه  منحنی با وضعیت استاندارد مهمترین معیار بررسی وضعیت رشد فیزیکی کودك است.


چند توصیه تغذیه اي جهت بهبود وضع تغذیه کودکان دچار کندي رشد:
- افزایش دفعات و مدت زمان شیردهی در کودکان شیرخوار
- دادن غذاهاي کمکی مناسب با سن کودك نیم تا 1 ساعت پس از تغذیه با شیر مادر
- مقوي کردن و مغذي کردن غذاي کودك که در قسمت تغذیه تکمیلی کودك شرح داده شده است.
- اهمیت استفاده از غذاهاي کم حجم و پر انرژي با استفاده از اصول مقوي کردن غذاي کودك.
- اضافه کردن کره ، روغن، زرده تخم مرغ و گوشت به غذاي این کودکان
- استفاده از میان وعده هایی نظیر شیر برنج ، پوره سیب زمینی، فرنی، کیک، نان و پنیر
- حمایت دیگر اعضاء خانواده مخصوصا پدر و مشارکت آنها در تغذیه کودك.


- توصیه هاي زیر براي کودکان کم اشتها مفید است:
- در هنگام دادن غذا به کودك صبور باشید.

-هنگام غذا دادن به کودك با او صحبت کنید و او را به خوردن غذا تشویق نمایید.
- زمان خوردن غذا را با ابراز محبت براي کودك لذت بخشکنید.
- در زمانی که کودك با علاقه غذا می خورد او را تعریف و تمجید کنید.
- غذاي کودك را رنگین و متنوع نمائید (تغییر در ترکیب غذاها، مزه، بافت، نحوه طبخ، تزئین غذاها به شکل حیوانات ، گل، عروسک ، استفاده از بشقابهاي رنگین).
- در صورت امتناع کودك از یک غذا می توانید کمی طعم آن را با یک چاشنی مورد علاقه کودك تغییر داد و یا در فرصتی دیگر امتحان کنید.
- سفره غذاي کودك را در محیطی تمیز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و همراه با دیگران قرار دهید.
- انتظار نداشته باشید کودك خیلی تمیز و مرتب مطابق با خواسته شما غذا بخورد. ریخت و پاش غذا و پرت کردن غذا را می توان با ملایمت و به تدریج محدود کرد.
- در هنگام غذا دادن استفاده از موسیقی هاي کودکانه و یا بازي با کودك می تواند در بهبود اشتهاي وي موثر باشد.
- داروهاي مصرفی به هیچ وجه با شیر یا غذاي کودك مخلوط و داده نشود.

امتیاز مطلب: 100%
100