Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/10/18):

ازمایش اسپرم و اخرین نزدیکی

سلام .پنجشنبه نمونه اسپرم باید بده شوهرم اخرین نزدیکی کی باشه ؟

سلام بیشتر از ۵ روز و کمتر از ۳ روز نباشه
بین 3تا5ردز قبلش
دوشنبه باشه اخری؟؟
یا یکشنبه ؟
یکشنبه باشه بهتره
باشه ممنونم
سلام۳روزقبلش
کمتر از ۳ روز نباشه بیشتر از ۵ روزم نباشه

سوالات مشابه