Ooma
بهداشت فردی در بارداری

استحمام:

 • 3-2 هفته اي بار حمام كنيد (محدوديتي در حمام كـردن نيـست مگر به توصيه پزشك)
 •  از آب ولرم استفاده نماييد چـون دمـاي بـالاي آب و حمام باعث افزايش درجه حرارت جنين و خستگي و سرگيجه در مـادر مـي شود.
 •  به علت بزرگ شدن شكم در ماههاي آخر و احتمـال بـه هـم خـوردن تعادل و سرخوردن و سقوط، از وان استفاده نكنيد.
 •  مدت زمان حمـام كـردن طولاني نشود.
 • از سونا بخصوص در سه ماهه اول بارداري اجتناب كنيد.

دهان و دندان:

به علت مصرف بيشتر مواد غذايي ترش يا شيرين يا تهـوع و استفراغ، كم حوصله بودن و خوب مسواك نزدن، محيط دهان مـستعد رشـد باكتريها و پوسيدگي دندان و بيماريهاي لثه ميشود.

 • از نخ دنـدان و مـسواك پس از هر وعده غذايي استفاده شود .
 • در صورت بروز تهوع بـدنبال مـسواك زدن، مي توانيد پس از استفاده از نخ دنـدان از محلـول آب و نمـك (سـرم شستشو) جهت تميز كردن دندان ها و ماساژ لثه استفاده كنيد.

 روابط زناشويي:

 نزديكي تا زماني كـه زن بـاردار احـساس درد و نـاراحتي نداشته باشد و از لحاظ پزشكي هم منعي نداشـته باشـد مجـاز اسـت . امـا مقاربت از هفته 36 بارداري به بعد توصيه نمي شود. بهترين وضعيت نزديكي پهلو به پهلو يا قرار گرفتن زن در بالا مي باشد.

ورزش:

در صورتی كه ممنوعيت پزشكي نباشد ورزش هاي سبك و كم فشار بسيار مفيد هستند كه موجب تقويت عضلات، بهبود گردش خـون و زايمـان آسانتر مي شـوند.

 • پيـاده روي در مـسيرهاي صـاف و مـسطح
 •  اسـتفاده از دوچرخه هاي ثابت خانگي و شنا (راه رفتن در آب، شناور شدن بر سطح آب)
 •  ورزش هاي آبي سبك مناسب و ايمن هستند.
 •  ورزش هايي كه احتمال زمين خـوردن يـا از دسـت دادن تعـادل در آن هـا وجـود دارد (اسـب سـواري، ژيمناستيك، دوچرخه سواري، اسـكي) گزينـه هـاي مناسـبي نيـستند .
 • در صورت مشاهده سرگيجه، تنگي نفس، ضربان بالاي قلب، احـساس ضـعف و خستگي، درد ناحيه پشت كمر و شكم، خونريزي از واژن، گرم شدن بـيش از حد بدن، توقف غير معمول حركات جنين، ورزش را متوقف كنيد.
 • گرم كـردن بدن پيش از ورزش و خنك كردن بعد از آن را فراموش نكنيد.
 • بيش از حد به خود فشار نياورده و پيش از تمرينات، حين ورزش و پس از آن مقادير زيادي آب بنوشيد.
 •  اجتناب از انجام دو، ورزشهاي شكمي رايج شامل بالا بردن مستقيم پاها و برخاستن از وضعيت خوابيده به پشت با پاهاي صاف.
این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 100% 100